God in tijden van lijden

20 september 2021

Afgelopen zondag zat ik in de kerk en zongen we een psalm die me raakte en terug deed denken aan de tijd dat ik er niet zo bijzat in de kerk als ik er nu zat, vol verwachting wat ik ging horen, ontspannen en zonder allerlei negatieve gedachten die door mijn hoofd heen zwermden. We zongen psalm 66 vers 6, en in het tweede gedeelte van dit vers staan deze woorden: “Ik zal, nu ik mag ademhalen, Na zoveel bange tegenspoed, Al mijn geloften U betalen, U , Die in nood mij hebt behoed”.

Wat was ik op dat moment dankbaar en wat ben ik nog dankbaar dat mijn leven er nu anders uitziet en dat de Heere God mij heeft gespaard zoals de psalm zingt, dat ik weer mag ademhalen doordat God mij heeft behoed in de nood en bange tegenspoed die er toen op dat moment was.

Maar vraag je je af, wat was er voor tegenspoed en waarom ben je daar nu zo dankbaar voor? Een goede vraag, ik ga hem zo goed mogelijk proberen te beantwoorden zodat je de emotie proeft en mijn dankbaarheid misschien begrijpt. Er was een periode in mijn leven die zo donker was, niet gewoon zwart maar diepdonkerzwart dat ik zelf niet meer wist hoe het verder moest en of ik verder wilde leven. De etiketten waren geplakt en de therapie en de medicijnen waren begonnen, een depressie en sociale angststoornis waren de labels die ik vanaf toen droeg. En ik droeg ze niet alleen, ik voelde ze in elke vezel van mijn lijf. Om een lang verhaal kort te houden, ik liep op dat moment geen stage meer, had verlening met mijn studie, vermeed sociale contacten en was een ster in het doen als of het goed ging, als ik het vak drama op school had moeten afronden was ik sowieso dik geslaagd, zonder moeite.

Mijn dag bestond uit op bed liggen, piekeren, me door alle negatieve gedachten heen worstelen en letterlijk overleven. Als ik aan God dacht dan voelde ik geen hoop of bemoediging maar kon ik alleen maar bidden, Heere help, Heere spaar. God leek zo mijlenver weg…En in die periode las ik wel uit de Bijbel omdat ik naar mijn idee er ook niet mee kon stoppen, maar het enige wat ik ongeveer las was psalm 88, een psalm die me toen aansprak omdat er boven staat: “Gebed in zware beproeving”. Een psalm waar de dichter al zijn ellende neerlegt en waar hij zich aan God wil vastklampen en alle nood en ellende voor de Heere neerlegt. En weet je waarom ik juist deze psalm las? Omdat het niet eindigt in een jubel of er een draai komt waar de dichter God ineens wel vindt en dan eindigt met lofwoorden. Op die inktzwarte momenten kón ik dat niet lezen, want ik had het idee, er komt nooit meer een einde aan deze donkere tijd. En de dichter van deze psalm leek mij als het ware aan te voelen en eindigde in een mineur en het paste precies bij mijn stemming.

Maar hoe kom je dan tot het moment dat je ontroert in de kerk zit en met een brok in je keel deze psalm meezingt zoals je het net beschreef vraag je je af. Nu denk je misschien, er komt vast een heel verhaal maar eigenlijk is er maar één antwoord, één zin, nee zelfs maar één woord…God! Want het was de Heere zelf die mij heeft gespaard, die de therapie deed aanslaan, die ervoor heeft gezorgd dat het diepdonkerzwart weer grijs werd en later zelfs lichtgrijs. Wit zal het misschien nooit worden maar dat hoeft ook niet, niets en niemand is perfect dan alleen Hij, die de Redder is in nood. De grote Bewaarder die mij dankbaar deed zijn terwijl ik een psalm zong en waar ik het met tranen in mijn ogen en een rare stem van de tranen kon zingen wat we na vers 6 zongen in vers 8:

Komt, luistert toe, gij Godgezinden, Gij, die den HEER van harte vreest, Hoort, wat mij God deed ondervinden, Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. ‘k Sloeg heilbegerig ‘t oog naar boven, Ik riep den HEER ootmoedig aan; Ik mocht met mond en hart Hem loven, Hem, Die alleen mij bij kon staan”.

Snap je nu mijn dankbaarheid? Die gun ik jouw ook, niet een beetje, maar van harte!

Reacties

Laat een reactie achter

Wil je graag reageren op dit verhaal. Heb jij er iets aan gehad? Of wil je gewoon iets met ons delen? Laat dan een reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *